Zpátky
Express Estimator Logo

Express Estimator

ZRYCHLETE PŘÍPRAVU CENOVÝCH NABÍDEK A ZÍSKEJTE VÍCE ZAKÁZEK
Express Estimator Video

Express Estimator® - je nejrychlejší a nejpřesnější software pro odhad cen pro průmysl zpracování plechů.

RFQ
ŘÍZENÍ
rfq management
Automatizované
inženýrství dílů
automated part engineering
Rychlá
NABÍDKA
fast quote
Vyhrajte
práci
win the job
Express Estimator Video
Zpracujte cenové nabídky do 24 hodin a vaše šance na získání objednávky se může zvýšit až na 80 %.

HLAVNÍ INFORMACE

Check icon
Určeno pro průmysl zpracování plechu
Check icon Manipulační sestavy libovolné velikosti
Check icon
Více než 100 pokročilých kalkulátorů doby procesu
Check iconRychlé nabídky
Check icon
Vestavěné obdélníkové a volné rozkládání
Check iconPokročilý nástroj pro správu přirážek a slev

FUNKCE

 

Dedicated to the sheet metal industry
Určeno pro průmysl zpracování plechu
Vytvořeno s využitím 35 let zkušeností v oblasti průmyslového designu, výrobního inženýrství, přípravy cen a praxe v oblasti zpracování plechu.
Over 100 advanced process time calculators
Více než 100 pokročilých kalkulátorů doby procesu
Express Estimator disponuje více než 100 předem sestavenými kalkulátory doby procesu. Tyto kalkulátory jsou založeny na v průmyslu ověřených technologických tabulkách, které může uživatel v případě potřeby upravit. Není potřeba vytvářet kalkulační vzorce ani poskytovat data.
Build-in rectangular and free-form-nesting
Vestavěné obdélníkové a volné rozkládání
Funkce rychlého skládání dílů automaticky vyhodnocuje použití materiálu různých velikostí plechů preferovaných uživatelem, čímž optimalizuje náklady na materiál. V případě potřeby bere v úvahu faktory, jako je směr vlákna a limity velikosti zbytků.
Handling assemblies of any size
Práce se sestavami libovolné velikosti
Software může pracovat s jednotlivými díly a nebo celými sestavami. Sofistikovaná kontrola revizí dílů umožňuje snadno řídit revize sestav.
Automated workflow and material allocation
Automatizovaný pracovní postup a alokace materiálu
Kromě automatických návrhů pracovních postupů, které poskytne systém, a přidružení operací materiálu mají uživatelé možnost pohodlně upravovat obojí pomocí rychlé a uživatelsky přívětivé funkce přetažení „drag and drop“.
Automated calculation of consumables and additional labour
Automatizovaný výpočet spotřebního materiálu a další práce
Kromě standardní hodinové sazby software přesně zohledňuje náklady na spotřební materiál a další práci. Pro laserové operace přesně vypočítává spotřebu řezného plynu a elektřiny na základě konkrétního typu laseru, řezného výkonu a požadovaného průtoku řezného plynu.
Customer RFQ management with real-time progress visualisation
Správa zákaznických RFQ (Request for Quotation) s vizualizací průběhu v reálném čase
Monitorujte proces každé RFQ, počínaje konstrukční fází jednotlivých komponent a sestav až po stanovení ceny, kontrolu cen a předložení nabídky.
Designed for collaborative team work
Navrženo pro týmovou spolupráci
Express Estimator umožňuje zpracování nabídek jednotlivcem nebo týmem s různými rolemi, jako je administrativa, inženýring, nákup a marketing. To umožňuje spolupracovat na jednotlivých nebo více nabídkách současně, což vede ke zvýšení efektivity a minimalizaci překážek.

 

Rapid quoting
Rychlé zpracování nabídek
Pro urychlení procesu tvorby nabídek lze v naléhavých situacích generovat dočasné nabídky, a to i v případě, že některé ceny materiálu a subdodávek chybí nebo nejsou ověřeny. Jakmile bude cena aktualizována, zákazník dostane opravenou nabídku.
Advanced markup and discount management tool
Pokročilý nástroj pro správu přirážek a slev
Pomocí tohoto významného nástroje mají uživatelé možnost modifikovat ceny pro konkrétní operace a materiály a zároveň získat úplný přehled o tom, jak tyto úpravy ovlivňují celkovou ziskovost.
Validate or establish your hourly rates Validate or establish your hourly rates
Ověřte nebo stanovte své hodinové sazby
S pomocí nástroje Express Estimator můžete použít komplexní funkci pro tvorbu hodinových sazeb pro každou vaši operaci. Tento nástroj bere v úvahu faktory, jako jsou náklady na zařízení (stroje), mzdové náklady a rozpočtovaná režie.