Zpátky

Řízení a sledování produktivity

Snižte náklady a zlepšete svůj výrobní proces se  ZOOMFAB® nástrojem na monitorování výroby a řízení produktivity

lepší
OVLÁDÁNÍ
better control
další
KAPACITA
additional capacity
kratší
Dodací lhůta
lead time
větší
ZISK
more profit

PODPORUJEME VŠECHNY DRUHY ZAŘÍZENÍ

(Mobile, Tablet, Laptop, PC)

(Mobile, Tablet, Laptop, PC)
Production efficiency

MAJITEL A GENERÁLNÍ ŘEDITEL

 

VLASTNÍCI PODNIKU

 

se zabývají strategickým řízením, vztahy se zákazníky a rozvojem společnosti. Kvůli omezenému času chtějí majitelé dostat rychlé odpovědi na své otázky, ne naopak. Potřebují:

• pravidelné automatizované reporty zobrazující kritická obchodní data

• velká data, statistiky, analytiky

• schopnost sledovat výrobní zařízení v reálném čase

• modelovací a simulační nástroje pro strategické plánování

 

GENERÁLNÍ MANAŽEŘI

 

vedou a koordinují obchodní aktivity, spravují rozpočty a provozní náklady, implementují strategie růstu, komunikují obchodní cíle, analyzují finanční data a další. Mezi jejich potřeby patří:

• neustálý přístup k jasným, přehledným a smysluplným životně důležitým obchodním informacím, aniž by museli čekat na jejich zpracování, analýzu, projednání a schválení

• možnost sledovat v reálném čase činnosti strojů a pracovních center, trendy využití strojů, kapacitní rezervy, tržby a ziskovost, plýtvání energií, organizační a zaměstnanecké návyky

• nástroje pro modelování a simulaci změn konfigurace závodu pro pochopení dopadu na výnosy a ziskovost

• nástroje pro efektivní komunikaci se členy vedení při projednávání provozních a finančních výkonů, kapacitních rezerv, cílů zlepšování, budoucích potřeb a investiční strategie

 

Production manager

VÝROBNÍ ŘEDITEL

 

MANAŽEŘI VÝROBY A PROVOZU

odpovídají za činnosti související s výrobou produktů. Mezi jejich odpovědnosti patří plánování a řízení výrobního procesu a zajišťování kvality výrobků. Jsou také zodpovědní za zlepšování výkonu a provozní strategii. Hlavními výzvami pro výrobní a provozní manažery dílen jsou:

• dostupnost informací o využití strojů v reálném čase, schopnost identifikace problémů a proaktivní zlepšování efektivity výroby

• možnost snadného porovnání rozpočtovaných a skutečných údajů o využití strojů, identifikace rezerv a tvorba  strategie zlepšování

• pochopení dopadu využití strojů na hodinové sazby a ziskovost

• možnost modelovat a simulovat účinky změny pracovní doby a snížení prostojů

• řízení záručních oprav, údržby a kalibrace strojů a nástrojů

 

Shop floor manager

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Vedoucí pracovníci jsou neustále pod tlakem minimalizace prostojů a udržení plánované produktivity.

• Povědomí přispívá k lepší týmové práci a zvyšuje produktivitu. Zlepšuje také komunikaci mezi manažery, strojníky a pracovníky dílen.

• Povědomí a fakta platí také pro manažery, protože organizační chyby často způsobují většinu zpoždění výroby.

 

Maintenance manager

Vedoucí údržby

 

Vedoucí údržby


Manažeři údržby plánují a vedou postupy údržby ve společnosti. V případě poruchy zařízení musí reagovat s minimálním zpožděním při hledání nejúčinnějšího a nejekonomičtějšího řešení k nápravě problému. Potřeby manažerů údržby jsou:
•    Systém plánování preventivní údržby a kalibrace zařízení
•    Systém správy dokumentů pro uživatelské manuály, technické výkresy a záznamy o údržbě
•    Systém upozornění na závady stroje
•    Statistika poruch strojů a jejich příčin

 

Operator

Operátor

 

OBSLUHA STROJŮ


Obsluha stroje musí nastavit a obsluhovat strojní zařízení, provádět kontroly kvality a zajistit, aby stroje pracovaly na plný výkon. Jsou také zodpovědní za stav stroje a sběr dat o zakázkách. Nedílnou součástí jejich činnosti je také údržba stroje. Operátoři jsou vybaveni terminálem, který umožňuje:
•    Zaznamenání seřízení, začátek a konec výroby, dokončená a vyřazená množství, závady stroje, pozorování
•    Zaznamenání příčin překročení doby nastavení, závady stroje
•    Zobrazení profilu využití stroje a statistik v reálném čase
Technologie


ZOOMFAB® monitoruje stroje jakéhokoliv typu a značky.

Používá snadno instalovatelné, neinvazivní senzory ke sledování provozu stroje, energetických požadavků a dalších důležitých parametrů. Instalace senzorů je jednoduchá a nevyžaduje shromažďování dat z řídicích jednotek strojů, díky čemuž zajišťuje bezpečnost před počítačovými viry. A co je nejdůležitější, odpadá nutnost zadávání dat operátory.

 

ZOOMFAB je dodáván se senzory a bránami přednastavenými v technologickém centru ZOOMFAB, což znamená, že instalace je velmi snadná a není nutné provádět další nastavení, čímž by docházelo k narušení operace stroje. Očekávaná životnost senzorů se pohybuje v rozmezí 5 až 8 let. Systém je nastaven tak, aby se po výměně baterií automaticky opětovně připojil.

Senzory a brány komunikují na speciálních nízkých rádiových frekvencích pomocí 128bitového šifrování, což zajišťuje bezpečnost vaší sítě.


Monitoring

TECHNOLOGIE, KTERÉ UMÍME MONITOROVAT

Laser cutting
Řezání laserem
Punching
Vysekávání
Bending
Ohýbání
Panel bending
Ohýbání panelů
Fastener insertion
Vkládání spojovacích prvků
Deburring and Linishing
Brúsení a odhrotování
PC Surface Mounting
Povrchová montáž PCB
PC Soldering
Pájení desek plošných spojů
Engraving
Gravírování
Machining
Obrábění
Spot welding
Bodové zváranie
Welding
Svařování
Punching and Laser cutting
Děrování a řezání laserem
Our flexible solution
NAŠE FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ DOKÁŽE MONITOROVAT PRAKTICKY JAKÝKOLIV DRUH STROJNÍHO PROCESU.

ZNAČKY, KTERÉ UMÍME MONITOROVAT

Brands that we can monitor

ZOOMFAB® NENÍ ZÁVISLÝ NA PLC. DOKÁŽE MONITOROVAT PRAKTICKY KAŽDÝ STROJ V REÁLNÉM ČASE.