STATISTIKA A ANALYTIKA

Kompletní obraz máte na dosah ruky

OEE / TEEP

Celková efektivita zařízení (OEE) je klíčovým ukazatelem vaší výrobní efektivity. Měří, zda jsou zdroje, jako je personál a strojní zařízení, využívány efektivně. Vyšší hodnota OEE znamená efektivnější využití zdrojů. V závislosti na shromážděných datech počítá ZOOMFAB OEE na stroj, pro celé pracoviště a jednotlivé zakázky.
Total Effective Equipment Performance (TEEP) udává, jakou kapacitu lze odemknout a jaký potenciál máte ke zvýšení propustnosti se svým současným vybavením.

 

OEE / TEEP

 

Trendy

Sledování trendů využití pomáhá potvrdit, zda má zlepšení výrobních procesů požadovaný efekt. I když jsou trendy stabilní, je důležité ověřit, zda výroba pokračuje hladce.

 

Trends

 

Volná kapacita

Jak často jste se zeptali: "Jaká je naše skutečná kapacita?" nebo "můžeme vyrobit víc?"
Odpověď spočívá v pochopení toho, jak produktivita ovlivňuje volnou kapacitu. ZOOMFAB má odpověď. Ukáže vám, jak dobře využíváte svá pracoviště, jak jste efektivní a jakou dodatečnou kapacitu můžete ze svých stávajících strojů vytěžit během běžné nebo prodloužené pracovní doby. Neřešte tedy problémy s kapacitou nákupem dalšího vybavení nebo najímáním více lidí. ZOOMFAB vám dává větší kapacitu!


Spare capacity

 

Příčiny prostojů stroje

Pouze omezený počet poruch mohou dokonce i ty nejsofistikovanější CNC stroje identifikovat a nahlásit. V důsledku toho je to často obsluha stroje, kdo objeví problém, který jej donutí přerušit výrobu. Terminál ZOOMFAB EDC3 umožňuje obsluze stroje zaznamenávat a hlásit poruchy stroje a identifikovat jejich příčiny.

 

Machine downtime causes

 

Spotřeba energie a náklady

Kolik energie, kterou každý měsíc platíte, se ve skutečnosti spotřebuje na pohon vašeho závodu, když je produktivní? Možná vás překvapí, kolik toho uniká, když necháte stroje nečinné nebo zapnuté všechny noci a víkendy. Zvláštní pozornost vyžadují staré stroje, laserové chladiče a kompresory. ZOOMFAB je ten správný nástroj pro podporu vašeho energetického managementu.

 

Energy consumption and cost