Zpátky

JE TŘÍDÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO VÁŠ LASER

V závislosti na tloušťce materiálu a technice vkládání je ruční odebírání dílů ze zpracovávaného plechu těžká a časově náročná práce, která často ovlivňuje nejen využití laserového stroje, ale také způsobuje zpoždění výroby. Kromě toho ruční třídění vyžaduje práci, způsobuje zranění a produkuje mnoho zmetků způsobených oddělováním a odebíráním dílů. 

Na druhou stranu plně automatizovaný třídicí systém, který řídí celý výrobní tok od nakládání surovin až po vychystávání a třídění řezaných dílů, umožňuje plynulý tok výroby s minimálním zásahem člověka. Výsledkem je, že díly jsou roztříděny a připraveny pro další operaci plánovaným a předvídatelným způsobem. 

Takže výhody automatického systému vychystávání a třídění součástí připojeného k vašemu laseru jsou zřejmé, pokud vše funguje dobře. To znamená, že laserový stroj nečeká na třídicí zařízení.  

ZOOMFAB monitoruje různé laserové řezací stroje vybavené automatizovanými třídicími systémy. Níže jsou grafy ukazující, kdy třídicí zařízení funguje dobře a kdy zadržuje laser.

V tomto příkladu třídění neovlivňuje řezání laserem; vše funguje na plný výkon.

 

V tomto příkladu je třídění velmi drahé, protože laser za milion eur čeká 11 minut na třídění a nakládání plechu během každého cyklu.

Výkon celého systému velmi závisí na standardu integrace mezi laserem, třídicím zařízením a úložným systémem. Další významnou položkou je NC programovací systém, který používáte.