ŠTATISTIKA A ANALYTIKA

Kompletný obraz máte na dosah ruky

OEE / TEEP

Celková efektívnosť zariadenia (OEE) je kľúčovým ukazovateľom efektívnosti vašej výroby. Meria, či sa zdroje, ako sú personál a stroje, využívajú efektívne. Vyššia hodnota OEE znamená efektívnejšie využitie zdrojov. V závislosti od zhromaždených údajov ZOOMFAB vypočíta OEE na stroj, pre celé pracovné centrum a jednotlivé úlohy.
Total Effective Equipment Performance (TEEP) udáva, koľko kapacity je možné odomknúť a aký potenciál máte na zvýšenie priepustnosti vášho súčasného vybavenia.

 

OEE / TEEP

 

Trendy

Sledovanie trendov využitia pomáha potvrdiť, či zlepšenie výrobných procesov má požadovaný efekt. Aj keď sú trendy stabilné, je dôležité overiť, či výroba pokračuje hladko.

 

Trends

 

Zvyšná kapacita

Ako často ste sa pýtali: "Aká je naša skutočná kapacita?" alebo "môžeme urobiť viac?"
Odpoveď spočíva v pochopení toho, ako produktivita ovplyvňuje voľnú kapacitu. ZOOMFAB má odpoveď. Ukáže vám, ako dobre využívate svoje pracovné centrá, akí ste efektívni a akú dodatočnú kapacitu môžete získať z vašich existujúcich strojov počas bežnej alebo predĺženej pracovnej doby. Neriešte teda svoje kapacitné problémy nákupom ďalšieho vybavenia alebo najatím ďalších ľudí. ZOOMFAB vám dáva väčšiu kapacitu!


Spare capacity

 

Príčiny prestojov stroja

Len obmedzený počet porúch, dokonca aj tie najsofistikovanejšie CNC stroje, dokážu identifikovať a nahlásiť. V dôsledku toho je to často operátor stroja, kto objaví problém, ktorý ho prinúti prerušiť výrobu. Terminál ZOOMFAB EDC3 umožňuje operátorom strojov zaznamenávať a hlásiť poruchy stroja a identifikovať ich príčiny.

 

Machine downtime causes

 

Spotreba energie a náklady

Koľko energie, ktorú platíte každý mesiac, sa skutočne spotrebuje na pohon vášho závodu, keď je produktívny? Možno vás prekvapí, koľko uniká, keď necháte stroje nečinné alebo zapnuté všetky noci a víkendy. Starým strojom, laserovým chladičom a kompresorom je potrebné venovať osobitnú pozornosť. ZOOMFAB je ten správny nástroj na podporu vášho energetického manažmentu.

 

Energy consumption and cost